Jdi na obsah Jdi na menu
 


Adolf Eichmann

19. března 1902 se ve městě Solingen narodil Adolf Eichmann. Jako student byl pouze průměrný a nijak nevynikal mezi svými spolužáky z vyšší státní reálky Franze Josefa (Do stejné školy chodil o 15 let dříve i Adolf Hitler.). Snažil se uspět na vyšší technické škole, ale to se mu nepodařilo. Našel si místo u obchodní firmy na mazací oleje. Chodil po domech a nabízel oleje společnosti Vacuum Oil Company. V době hospodářské krize o místo přišel. Nijak toho ale nelitoval, protože ho práce stejně moc nebavila. Jednoho dne zašel do linecké pivnice Mäzenkeller, kde viděl schůzi politické strany NSDAP, Adolfa Hitlera. Na schůzi poznal jednoho advokáta, se kterým obchodoval jeho otec. Tento advokát se jmenoval Ernst Kaltenbrunner a měl se později stát vedoucím Hlavního říšského bezpečnostního úřadu (RSHA). Tento muž Eichmannovi nabídl, aby se vstoupil do NSDAP a Eichmann nezaváhal a stal se členem NSDAP a zároveň také SS-manem.

1. srpna byla NSDAP v Rakousku zakázána, a tak Eichmann odešel do Německa, kde podstoupil výcvik na příslušníka rakouské legie SS. Výcvik se mu zdál příliš nudný, a proto si podal přihlášku o místo v bezpečnostní službě (Sicherheitsdienst - SD). Byl přijat a stěhoval se tedy do Berlína na oddělení "svobodní zednáři". Brzy byl přeložen k referátu Židé a zde působil v hodnosti scharführera SS. Jeho nadřízený mu doporučil knihu Theodora Herzla s názvem Židovský stát. Zabředl do problému Židů v Německu a postupně se v SS vypracoval až na uznávaného "odborníka židovské otázky". V roce 1937 dokonce vykonal služební cestu do Svaté země. Tam dorazil v hodnosti hauptscharführera SS. Cestu mu povolil jeho nadřízený, Reinhard Heydrich. V Palestině však Eichmann pobyl pouze několik dní, protože britské úřady ho vypátraly a vykázaly ho i s jeho společníkem ze země. Navíc v Palestině dostal infekci paratyfu a musel se tedy léčit v polní nemocnici. Jeho nadřízení však dokázali jeho snahu odměnit.

Jeho hvězda "odborníka" rychle stoupala. V březnu 1938 po obsazení Rakouska dostal první šanci ukázat nadřízeným čeho je opravdu schopen. Byl vyslán do Rakouska, aby urychlil vystěhování Židů. Již 18. března 1938 vtrhl v čele oddílů policie a SS do budovy Židovské náboženské obce. Ve Vídni také zřídil nové úřady, na kterých si Židé mohli vyřizovat propouštěcí pasy z Třetí říše. Mělo to však háček. Do úřadu šel židovský občan s majetkem a z budovy odcházel jako téměř naprostý žebrák s povolením do 14 dnů opustit zemi. Pokud tak neučiní bude převezen do koncentračního tábora. V Rakousku také Eichman začíná pít více alkoholu než se běžně tolerovalo. Ale u specialisty Eichmannova ražení to bylo jeho nadřízenými přehlíženo, protože vykazoval nadprůměrné výsledky.

Po obsazení Československa byl opět povolán do práce. Měl vystěhovat Židy z Protektorátu Čechy a Morava. Nyní to nebyl v žádném případě lehký úkol. Většina států totiž odmítala židovské uprchlíky přijmout a Eichmannovi se tedy práce moc nedařila. V této chvíli přišel jeho nadřízený, Reinhard Heydrich, a novým plánem židovské otázky. Židé měli být vystěhováni z území Třetí říše do nově obsazeného Polska. Eichmann tomuto projektu věnoval své veškeré úsilí. V lednu 1939 vznikla na ministerstvu vnitra Říšská ústředna pro židovské vystěhování a jejím šéfem se stal právě Adolf Eichmann, největší expert v tomto oboru, který se tak dobře osvědčil v Rakousku. S odesíláním Židů do Polska začal 18. října 1938. Židé měli být koncentrováni v oblasti Lublinu.

22. června 1941 napadlo Německo Sovětský svaz. V létě 1941 ho Heydrich povolal do Berlína, kde mu oznámil, že Hitler si přeje fyzickou likvidaci Židů. Eichmann měl za úkol organizovat transporty Židů z různých částí Třetí říše na východ. Tam byli Židé likvidováni speciálními oddíly SS. Eichmann tyto masové vraždy na vlastní oči viděl při své inspekční cestě a udělalo se mu z toho špatně. U Heydricha se přimluvit za jiný způsob vyřešení židovské otázky. Nicméně se Židé vraždili dál i jinými metodami. Výfukové plyny z aut také nebyly pro Eichmanna příliš přijatelné.

V létě 1941 se Eichmann vypravil na služební cestu do koncentračního tábora v Osvětimi. Zde se bavil s velitelem tábora a dospěl k závěru, že nejlepší způsob likvidace Židů je plynová komora. Bylo však nutné vyvinout nějaký spolehlivý plyn. V září 1941 byli v Osvětimi poprvé zavražděni ruští zajatci novým plynem, který se nazýval Cyklon B. Poté již nic nemohlo zabránit nacistům v konečném řešení židovské otázky. 20. července 1941 Eichman nařídil v koncentračních táborech vraždit přednostně židovské děti. Do jara 1944 bylo zavražděno přibližně 5 milionů Židů z celé Evropy.

V březnu 1944 postihl holocaust zatím nepoznamenané Maďarsko. Eichmann řídil přesuny maďarských Židů přímo do koncentračního tábora v Osvětimi. 10. listopadu 1944 začaly z Maďarska proudit zástupy Židů do Německa a Rakouska. Tyto pochody smrti nařídil Adolf Eichmann. Na konci roku 1944 uprchl před Rudou armádou do Berlína a odtud do Alp. Zde se v roce 1945 vzdal americké hlídce. Bylo mu jasné, že nesmí prozradit svou pravou totožnost, a tak se vydával za obyčejného příslušníka SS. Podařilo se mu uprchnout z vězeňského tábora a poté pracoval na farmách v Německu. V roce 1950 se mu podařilo odplout na lodi do Argentiny, kde se usadil a pracoval ve vládní firmě CAPRI. Brzy dostal výpověď a musel si hledat jiné zaměstnání. Mezitím mu však byl na stopě známý "lovec nacistů" Simon Wiesenthal. Dostal totiž zprávu, že se Eichmann nachází v Buenos Aires. Celý případ předal státu Izrael. Ten se však případem příliš nezabýval a až po několika letech se izraelská tajná služba (Mossad) začala o Eichmanna zajímat. Na Eichmanna byl nasazen agent Zvi Aharoni, který Eichmanna vypátral. Izraelcům se podařilo Eichmanna dopadnout, vyslechnout a dokonce dopravit do Izraele. Zde byl Eichmann postaven před soud a odsouzen k trestu smrti oběšením. 1. června 1962 byl Adolf Eichmann popraven.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář